Begroting 2022 aangeboden

Lees verder bij de bron https://www.helmond.nl/1/bestuur/alle-onderwerpen/nieuws/2021/oktober/begroting-2022-aangeboden

Op 5 oktober heeft het college van Burgemeester & Wethouders een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. De laatste begroting van dit college. Hierin staan vooral het tegengaan van tweedeling en duurzame ontwikkeling centraal. De nadruk voor dit college ligt op het afronden van bestaande ambities. Nieuwe ambities worden overgelaten aan een nieuw college.
Wethouder van de Brug (financiën): ‘Helmond is financieel gezond, het huishoudboekje is op orde en we kunnen met deze sluitende begroting ook een volgend college ruimte geven om de stad verder te brengen.’