Digitaal bewustzijn op de Helmondse agenda

Lees verder bij de bron https://www.helmond.nl/1/nieuws/2021/november/digitaal-bewustzijn-op-de-helmondse-agenda

Bent u genoeg op de hoogte van de kansen en risico’s van de digitale wereld? Hoe gebruikt u digitale middelen om een baan te vinden, langer veilig thuis te wonen en uzelf te ontwikkelen? Hoe kunnen bedrijven gebruikmaken van persoonlijke data van anderen om zelf geld te verdienen? En wanneer is online informatie eigenlijk objectief? Allerlei vragen die opspelen als mensen steeds meer online zijn. Dat brengt kansen en risico’s met zich mee die niet altijd makkelijk te herkennen zijn. Daarom hebben we in 2021 samen met een aantal samenwerkende partners de eerste stap gezet om te werken aan digitaal bewustzijn, specifiek gericht op jongeren. Op 4 november kwamen deze partijen bij elkaar om het project te evalueren, ervaringen uit te wisselen en samen het Convenant Digitaal Bewustzijn te tekenen