Digitalisering en dataficering MKB: ondernemers in de regio aan zet met regionale subsidieregeling

Lees verder bij de bron https://www.helmond.nl/Digitalisering-en-dataficering-MKB-ondernemers-in-de-regio-aan-zet-met-regionale-subsidieregeling

MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie.