Gratis omruilactie containers

Lees verder bij de bron https://www.helmond.nl/gratis-omruilactie-containers

Veel Helmonders zijn sinds de invoering van Diftar begin dit jaar beter hun afval gaan scheiden. Onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en papier wordt meer aangeboden. Hierdoor past het formaat van uw container misschien niet meer bij uw nieuwe manier van afval scheiden. Daarom bieden wij u de kans om gratis uw container(s) te ruilen.