Renovatie sluis Helmond heeft heel wat voeten in de aarde

Lees verder bij de bron https://www.ed.nl/helmond/renovatie-sluis-helmond-heeft-heel-wat-voeten-in-de-aarde~a7fd6116/

HELMOND – Voor de tweede keer binnen een jaar is de sluis in de Zuid-Willemsvaart in Helmond leeggepompt. In het najaar stond het ‘benedenhoofd’ op de rol voor grootscheepse renovatie, de komende weken is het ‘bovenhoofd’ – de Somerense kant – aan de beurt.