Wijzigingen afvalinzameling en milieustraat i.v.m. weersomstandigheden

Lees verder bij de bron https://www.helmond.nl/1/nieuws/2021/Februari/Wijzigingen-afvalinzameling-en-milieustraat-i-v-m-weersomstandigheden

In verband met de bijzondere weersomstandigheden is het niet mogelijk de afvalinzameling van papier en restafval op maandag 8 februari door te laten gaan. Zet uw container(s) ook niet buiten. Ook de milieustraat is slechts beperkt geopend.