Advies opiniecommissie over mogelijke oplossingen gescheiden luierinzameling

Lees verder bij de bron https://www.helmond.nl/1/nieuws/2021/April/Advies-opiniecommissie-over-mogelijke-oplossingen-gescheiden-luierinzameling

Op dit moment moeten luiers bij het restafval. Voor gezinnen met jonge kinderen kan dat een kostenstijging betekenen. In de raadsvergadering van 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad aan het college van B&W gevraagd om met een oplossing te komen waarmee deze kostenstijging voorkomen kan worden.