Gezamenlijke aanpak verbetering werkkansen psychisch kwetsbare mensen

Lees verder bij de bron https://www.helmond.nl/gezamenlijke-aanpak-verbetering-werkkansen-psychisch-kwetsbare-mensen

Uiterlijk in 2023 jaarlijks minimaal 100 mensen met psychische kwetsbaarheid gezamenlijk duurzaam naar werk begeleiden in de regio. Dat is het doel van het regionale convenant ‘Sterk door Werk’ dat we maandag 13 december samen met de Peelgemeenten, UWV, GGZ Oost-Brabant en Senzer ondertekenden.