Twee leden Raad van Commissarissen – Woningstichting Compaen

Lees verder bij de bron http://jobviewtrack.com/nl-nl/job-1318417f4c050b4e71154e432b0e030a0c5307091b1a595858432f360e0f4354630c050c0714164106011a004f453f7f4c050b4e71154e613a000f0367771b06001d4d5849444e0c1b07491321565b575d55/431102d3baea0a3169201a5057222ccc.html

ERLY – Helmond, Noord-Brabant – Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) van Compaen bestaat uit vijf commissarissen, waarvan twee commissarissen benoemd zijn op voordracht van huurders. De kern…