We werken samen met inwoners aan gebiedsvisie Stiphout

Lees verder bij de bron https://www.helmond.nl/we-werken-samen-met-inwoners-aan-gebiedsvisie-stiphout

Op dinsdag 22 februari starten de eerste acties om te komen tot een actuele gebiedsvisie voor Stiphout. Als eerste stap in het proces gaan Tom van Tuijn Stedenbouw en Cocosmos in opdracht van ons de wijk in om het gesprek aan te gaan met de inwoners. Van 22 tot en met 26 februari staan ze op verschillende plekken in Stiphout, bij de basisscholen, de supermarkt en winkels en bij de sportvelden. Kernvragen zijn; hoe wonen, leven en bewegen we samen in Stiphout de komende 10 jaar? Wat is hiervoor nodig? Hoe richten we de ruimte daarvoor zo goed mogelijk in?