Aanbesteding Huis voor de Stad Helmond gepubliceerd

Lees verder bij de bron https://www.helmond.nl/1/huisvoordestad-ondernemers/2021/Maart/Aanbesteding-Huis-voor-de-Stad-Helmond-gepubliceerd

Donderdag 25 februari is de selectieleidraad, voor het selecteren van een aannemer en installateur(s) voor de realisatie van het Huis voor de Stad in Helmond, conform de Europese niet-openbare procedure gepubliceerd. Deze selectieleidraad bevat de uitleg over het project, de aanbestedingsprocedure, de eisen en selectiecriteria waar gegadigden aan dienen te voldoen. Aan de hand van de leidraad zullen de gegadigden geselecteerd en voor inschrijving uitgenodigd worden tijdens de latere gunningsfase. In dit bericht leest u meer informatie over deze aanbesteding.